Hasan Özkan | Kişisel Blog

Bir mimarın hayatın farklı tonlarına yolculuğu…

Hayatın farklı tonları…

25 Ağustos 2013 at 19:32 - Comments

Issue Tracking – İş Takibi

http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_issue-tracking_systems

9 Haziran 2013 at 01:37 - Comments

Database Modeling – Veritabanı Modelleme

9 Haziran 2013 at 01:21 - Comments

Deployment Planing – Yayınlama Planı

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc939829.aspx

9 Haziran 2013 at 01:16 - Comments

Yazılım Projesi Kaynak ve Rol Yönetimi

9 Haziran 2013 at 01:13 - Comments

Software Design Patterns – Yazılım Tasarım Kalıpları

Creational Design Patterns:

SingletonFactoryFactory MethodBuilderPrototypeObject Pool

 

Behavioral Design Patterns:

Chain of ResponsibiliyCommandInterpreterIteratorMediatorObserverStrategyTemplate MethodVisitorNull Object

 

Structural Design Patterns:

AdapterBridgeCompositeDecoratorFlyweightMementoProxy

 

 

9 Haziran 2013 at 01:12 - Comments

Ortaya işe yarar bir şeyler çıkarmak, işte tüm mesele bu!

9 Haziran 2013 at 00:58 - Comments

Product Testing – Ürün Testi

9 Haziran 2013 at 00:56 - Comments

Resource Planning – Kaynak Yönetimi

9 Haziran 2013 at 00:51 - Comments

Product Lifecycle Management – Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

9 Haziran 2013 at 00:48 - Comments